"Člověk by měl být ,,prázdný“ aby se mohl napojit na přirozenost samu a opustit to, co ho odvedlo od sebe sama, od života ze srdce."

 

 

moto:
"Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam já jsem ..."
(z bible)

 

 

Momentálně společná setkání nejsou naplánována.