Marcelka z hor

   "Jsem, nic více o tom nelze říci. Když se člověk stane ničím a nikým, ani dobrým, ani zlým, stává se vším." Marcelka z hor

 

Naše životy se na fyzické úrovni propojily před více jak deseti lety na Koštúrách, kde Marcelka žije se svým mužem Romkem. Od první chvíle, kdy jsem Marcelku spatřila bylo jasné, že můj život již nemůže být stejný. Našla jsem to, co jsem celou dobu hledala, i když jsem třeba nevěděla, že to je právě TO.

Vědomí, které proudí skrze projekci této bytosti přitahuje k sobě vědomou část všech projekcí (lidí) a já vnímám, že je to cesta "domů". Tato cesta je jednoduchá a velmi inspirativní. 

 Po nějakou dobu jsem byla velmi často i fyzicky nablízku Marcelce a Romkovi. Bylo to v době, kdy jsem se podílela na organizaci společných setkání pro veřejnost
s Marcelkou a Romkem. V té době jsem, stejně jako i teď, nasávala "její" energii, která je všudypřítomná a také informace, které skrze Marcelku byly sdělovány.


 

 

 

Více na stránkách o Marcelce z hor

 

"Člověk by měl být ,,prázdný“ aby se mohl napojit na přirozenost samu a opustit to, co ho odvedlo od sebe sama, od života ze srdce."