Co nabízím?

 
Být sám sebou, chovat se a komunikovat podle toho co cítím - vnímám, cestu ke spokojenému životu - ke štěstí.
 
Vyberte si individuální konzultaci osobní, či přes přes telefon, WhatsUpp, Messenger, případně přes Zoom. Mohu vás po nějakou dobu vaší cesty doprovázet. 
 
Irena

"Člověk by měl být ,,prázdný“ aby se mohl napojit na přirozenost samu a opustit to, co ho odvedlo od sebe sama, od života ze srdce."