"Člověk by měl být ,,prázdný“ aby se mohl napojit na přirozenost samu a opustit to, co ho odvedlo od sebe sama, od života ze srdce."

Co nabízím?

 
Být sám sebou, chovat se a komunikovat podle toho co cítím - vnímám, cestu ke spokojenému životu - ke štěstí.
 
Vyberte si individuální konzultaci či posezení v kruhu lidí podobně smýšlejících. Podrobnější informace o:

osobních konzultacích, konzultacích přes Skype, přednáškách, setkáních, seminářích

Těším se na setkání s vámi !
Irena