"Člověk by měl být ,,prázdný“ aby se mohl napojit na přirozenost samu a opustit to, co ho odvedlo od sebe sama, od života ze srdce."

Konzultace přes skype nebo telefon

Konzultace probíhají formou rozhovoru s bytůstkou, která si řešít nějakou svoji životní situaci stejně jako při osobní konzultaci. Bytůstka je vedena otázkami k uvědomění si postoje v dané situaci a také pak k nahlédnutí na situaci z různých úhlů pohledu. To vede k uvědomění si několika možností jak danou situaci vnímat a jak ji následně řešit. Rozhodnutí je pak na každém podle cítění - vnímání. Součástí takovéhoto setkání je také meditace - napojování se na vědomou část duše. 
 
Cena: výši finančního příspěvku si určujete sami - cena dobrovolná. Tento příspěvek je poslán až  po konzultaci přes skype nebo telefon na účet.
 
Na konzultaci je potřeba se předem domluvit telefonicky na tel.č. +420 737 557 686 nebo na irena.strbova@seznam.cz