"Člověk by měl být ,,prázdný“ aby se mohl napojit na přirozenost samu a opustit to, co ho odvedlo od sebe sama, od života ze srdce."

Přednášky, setkání, semináře

Kromě individuálních terapií jsou konána rovněž posezení, jež jsou určena všem, kteří se cítí na své cestě sami, neví si rady se svými pocity a emocemi a připadá jim, že do "tohoto světa" jaksi nepatří. Ale také těm, kteří si prošli mnohými technikami a metodami, jak pomoci sami sobě a jsou již z toho unaveni. Vyzkoušeli spoustu možností a i když jim to po nějakou dobu alespoň částečně pomáhalo, celkové vysvobození se nedostavilo a nevědí jak dál.

Na společných setkáních, která jsou otevřena komukoliv, jsou lidi směřováni formou otázek a odpovědí k uvědomění si a pochopení dané situace.

Problémy neexistují, je to jen výtvor mysli. Jestliže je něco vnímáno jako problém, je to jasný signál toho, že si nejsme v této chvíli vědomi sami sebe, ale že jsme vtaženi do nevědomosti. (programy - myšlenky - dogmata - vzorce chování -zákon příčiny a následku...)

Cesta jak z toho ven je více než jednoduchá, tak jak Pravda sama. Být si vědom sám sebe.

Nedílnou součástí setkání je také sdílení a meditace. Právě meditace napojování se na vědomou část duše - prožitek být si vědom sám sebe - stav čistého bytí - napojování se na vyšší božské JÁ.

 

Bližší informace o termínech setkání naleznete v aktualitách.