Momentálně se žádná hromadná setkání nekonají. 

"Člověk by měl být ,,prázdný“ aby se mohl napojit na přirozenost samu a opustit to, co ho odvedlo od sebe sama, od života ze srdce."